Career exploration behavior of Korean medical students
Hyejin An, Seung-Hee Lee
Korean J Med Educ. 2017;29(3):175-185.   Published online 2017 Aug 29     DOI: https://doi.org/10.3946/kjme.2017.63
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Kariyer Uyumu ve İyimserliğini Arttırmada Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Psiko-Eğitim Programının Etkililiği
Selen ZORBAZ, Tansu MUTLU, Fidan KORKUT OWEN, Fatma ARICI-ŞAHİN
Kastamonu Eğitim Dergisi.2020;[Epub]     CrossRef